Pondělí po 22. neděli v mezidobí B – 1 Tm 4, 6-16

6 Když budeš toto předkládat bratřím, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, živeným slovy víry a dobrého učení, které sis osvojil. 7Světské a babské báje odmítej. Cvič se pro zbožnost. 8 Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího života. 9Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. 10Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Zachráncem všech lidí, zvláště věřících. 11To nařizuj a tomu uč. 12Nikdo ať tebou nepohrdá pro tvé mládí, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, v Duchu, ve víře, v čistotě. 13Než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. 14Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršovstva. 15O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. 16 Dávej si pozor sám na sebe a na učení. V tom setrvávej. Neboť budeš-li to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: