Pondělí po 21. neděli v mezidobí B – 1 Kr 5, 13-18

27Král Šalomoun povolal na nucené práce muže z celého Izraele; nucené práce připadly na třicet tisíc mužů. 28Poslal jich na Libanon deset tisíc, po měsíci se střídali. Měsíc byli na Libanonu a dva měsíce doma. Nad nucenými pracemi byl Adóníram. 29Šalomoun měl sedmdesát tisíc nosičů břemen a osmdesát tisíc kameníků v horách. 30Kromě toho měl Šalomoun tři tisíce tři sta ustanovených předáků, kteří byli nad prací a panovali nad lidem, který konal práci. 31Král vydal příkaz, aby lámali velké a kvalitní kameny, aby byly základy domu položeny z tesaných kamenů. 32Tesali je stavitelé Šalomounovi a stavitelé Chíramovi i Gebalci. Tak připravovali dřevo a kameny na stavbu domu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: