Pondělí po 21. neděli v mezidobí A – Ex 1, 1-7

1Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta. Přišli s Jákobem, každý se svou rodinou: 2Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, 3Isachar, Zabulón a Benjamín, 4Dan a Neftalí, Gád a Ašer. 5Všech, kdo vyšli z Jákobových beder, bylo sedmdesát. Josef byl v Egyptě. 6Pak zemřel Josef a všichni jeho bratři a celá ta generace. 7Ale synové Izraele se plodili, hemžili a množili, a bylo jich velmi mnoho, takže ta země byla jimi naplněna.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: