Pondělí po 20. neděli v mezidobí B – 1 Kr 3, 16-28

16Tehdy přišly ke králi dvě prostitutky a postavily se před něj. 17Jedna ta žena řekla: Dovol, můj pane. Já a tato žena bydlíme v jednom domě. Porodila jsem u ní v domě. 18I stalo se, že třetí den poté, co jsem porodila , porodila i tato žena. Byly jsme spolu, nikdo jiný s námi v domě nebyl, jenom my dvě jsme byly v domě. 19Syn této ženy v noci zemřel, protože ho zalehla. 20Pak uprostřed noci vstala, a když tvá otrokyně spala, vzala mého syna vedle mě, položila ho do svého klína a svého mrtvého syna položila do mého klína. 21Ráno jsem vstala, abych svého syna nakojila, a byl mrtev. Když jsem se na něj ráno podívala pozorně, uviděla jsem, že to není můj syn, kterého jsem porodila. 22Ta druhá žena ovšem řekla: Ne, ten živý je můj syn a ten mrtvý je tvůj syn. Ale ta první říkala: Ne, ten mrtvý je tvůj syn a ten živý je můj syn. Tak se před králem hádaly. 23Nato král řekl: Tato říká: Ten živý, to je můj syn, a ten mrtvý je tvůj syn, a tato říká: Ne, ten mrtvý je tvůj syn a ten živý je můj syn. 24Král řekl: Podejte mi meč. Přinesli před krále meč 25a král přikázal: Rozsekněte to živé dítě ve dví a dejte polovinu jedné a polovinu druhé. 26Avšak žena, které patřilo to živé dítě, promluvila ke králi, protože se v ní probudil soucit s jejím synem. Řekla: Dovol, můj pane, dejte jí to živé dítě, jenom ho neusmrcujte! Ale ta druhá řekla: Nebude ani moje, ani tvoje, rozsekněte ho. 27Král nato odpověděl: Dejte jí to živé dítě a neusmrcujte ho. To je jeho matka. 28Když celý Izrael uslyšel o rozsudku, který král vynesl, báli se krále, protože viděli, že v něm je Boží moudrost k vykonávání práva.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: