Pondělí po 20. neděli v mezidobí A – Ž 130

1Z hlubin k tobě volám, Hospodine! 2Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž jsou tvé uši pozorné k mým úpěnlivým prosbám! 3Pokud budeš hledět na nepravosti, Panovníku Hospodine, kdo obstojí? 4Ale u tebe je odpuštění — proto vzbuzuješ bázeň. 5Očekávám na Hospodina, očekává duše má, čekám na jeho slovo. 6Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, víc než strážní jitro. 7Čekej, Izraeli, na Hospodina, vždyť u Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. 8On vykoupí Izrael ze všech jeho nepravostí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: