Pondělí po 2. neděli velikonoční C – Est 7, 1-10

1Král přišel s Hamanem, aby pili s královnou Esterou. 2Také druhého dne při pití vína řekl král Esteře: Jaká je tvá prosba, královno Estero? Bude ti to dáno. Jaká je tvá žádost až do poloviny království? Bude to vykonáno. 3Tehdy královna Ester odpověděla a řekla: Pokud bych nalezla milost ve tvých očích, králi, a pokud by se králi líbilo, nechť je mi na mou prosbu dán můj život a na mou žádost můj národ. 4Neboť jsme byli prodáni, já i můj národ, aby nás vyhladili, zabili a vyhubili. Kdybychom byli prodáni za otroky a za otrokyně, mlčela bych, protože by ta tíseň nebyla vhodná k obtěžování krále. 5Vtom promluvil král Achašvéroš a zeptal se královny Estery: Kdo to je a kde je ten, který nadmul své srdce, aby tohle provedl? 6Ester odpověděla: Tím protivníkem a nepřítelem je tento zlý Haman. Haman se před králem a královnou vyděsil. 7Tu král vystoupil ve své zlobě od pití vína do zahrady u paláce. Haman zůstal stát, aby usiloval u královny Estery o svůj život, protože viděl, že král je rozhodnut vykonat proti němu něco zlého.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: