Pondělí po 2. neděli velikonoční A – Sd 6, 36-40

36Potom Gedeón Bohu řekl: Jestliže chceš zachránit Izrael mým prostřednictvím, jak jsi to prohlásil, 37hle, pokládám na humno ovčí rouno. Pokud bude rosa pouze na tom rouně a všude na zemi sucho, poznám, že mým prostřednictvím zachráníš Izrael, jak jsi to prohlásil. 38I stalo se tak. Příštího dne časně vstal a vymačkal rouno. Vyždímal z toho rouna rosu, plný džbán vody. 39Avšak Gedeón Bohu řekl: Kéž proti mně nevzplane tvůj hněv. Nech mě promluvit ještě jednou. Dovol, prosím, abych to zkusil s rounem už jen jednou. Nechť je, prosím, suché pouze to rouno a všude na zemi je rosa. 40A Bůh tak oné noci učinil. Samo rouno bylo suché, kdežto všude na zemi byla rosa.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: