Pondělí po 17. neděli v mezidobí B – Fp 4, 10-20

10Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že konečně rozkvetl váš zájem o mne. Jistě jste na to mysleli dříve, ale neměli jste příležitost. 11Neříkám to proto, že bych měl nedostatek; vždyť jsem se naučil být spokojen s tím, co mám. 12Umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. 13Všecko mohu v Tom, který mne posiluje. 14Avšak učinili jste dobře, že jste se mnou v  tísni měli účast. 15Víte i vy, Filipští, že se v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, se mnou žádný sbor nepodílel v příjmech a vydáních, jen vy jediní; 16vždyť i do Tesaloniky jste mi víc než jednou poslali na potřeby. 17Ne že bych toužil po daru, ale toužím po ovoci, které se hromadí na váš účet. 18Mám všechno, a ještě mi přebývá. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita to, co jste mi poslali, příjemnou vůni, oběť vítanou, Bohu milou. 19Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. 20Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: