Pondělí po 17. neděli v mezidobí B – 2 Sa 11, 14-21

14I stalo se ráno, že napsal David Jóabovi dopis a poslal ho po Urijášovi. 15Do dopisu napsal toto: Dejte Urijáše do přední linie nejprudšího boje a pak od něj ustupte, aby byl zabit a zemřel. 16I stalo se, že když Jóab obléhal město, dal Urijáše na místo, o kterém věděl, že jsou tam bojovníci. 17Muži toho města vyrazili a bojovali s Jóabem a padli někteří z lidu, z Davidových otroků. Zemřel také Chetejec Urijáš. 18Jóab vzkázal oznámit Davidovi celou zprávu o bitvě. 19Přikázal poslovi: Až dopovíš králi celou zprávu o bitvě, 20pokud vzplane králův hněv a řekne ti: Proč jste se přiblížili k městu, abyste bojovali? Což nevíte, že budou střílet z hradeb? 21Kdo zabil Abímeleka, syna Jerúbešetova? Což to nebyla žena, která na něj svrhla mlýnský kámen z hradby, takže zemřel v Tebesu? Proč jste se přiblížili k hradbám? Tehdy řekneš: Zemřel také tvůj otrok Chetejec Urijáš.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: