Pondělí po 16. neděli v mezidobí C – Am 7, 1-6

1Toto mi ukázal Panovník Hospodin: Hle, tvořil kobylky, když začala vzcházet jarní setba. A hle, jarní setba vzchází po královské žatvě. 2Stalo se, když zcela sežraly zeleň země, že jsem řekl: Panovníku Hospodine, odpusť, prosím! Jak Jákob obstojí? Vždyť je malý! 3Hospodin toho litoval. Nestane se to, řekl Hospodin. 4Toto mi ukázal Panovník Hospodin: Hle, Panovník Hospodin zavolal na soud ohněm. Ten strávil velkou hlubinu a stravuje díl země. 5Řekl jsem: Panovníku Hospodine, přestaň, prosím! Jak Jákob obstojí? Vždyť je malý! 6Hospodin toho litoval. Ani toto se nestane, řekl Panovník Hospodin.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: