Pondělí po 15. neděli v mezidobí B – 2 Sa 6, 6-12a

6Když přišli k Nákonovu humnu, sáhl Uza na Boží truhlu a podržel ji, protože voli opustili cestu. 7Hospodinův hněv vzplál proti Uzovi a Bůh ho tam pro neúctu zabil. Zemřel tam u Boží truhly. 8David se rozzlobil kvůli tomu, že se Hospodin prudce obořil na Uzu. To místo se nazývá dodnes Peres-uza. 9Toho dne se David začal bát Hospodina a řekl: Jak může vejít ke mně Hospodinova truhla? 10Proto si David nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města Davidova. David ji odsunul do domu Obéd-edóma Gatského. 11Hospodinova truhla zůstala v domě Obéd-edóma Gatského tři měsíce a Hospodin žehnal Obéd-edómovi i celému jeho domu. 12Králi Davidovi bylo oznámeno: Hospodin kvůli Boží truhle požehnal domu Obéd-edóma i všemu, co mu patří.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: