Pondělí po 15. neděli v mezidobí A – 1 Te 4, 1-8

1Nakonec vás, bratři, žádáme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste se ještě více rozhojňovali v tom, co jste od nás převzali a co také činíte — totiž jak máte žít, abyste se líbili Bohu. 2Vždyť víte, které příkazy jsme vám vydali skrze Pána Ježíše. 3Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, 4 aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě, 5ne v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha, 6a aby nikdo nepřekračoval meze a neklamal v této věci svého bratra, protože Pán je mstitelem v těch všech věcech, jak jsme vám také předem řekli a plně dosvědčili. 7Neboť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k tomu, abychom žili v posvěcení. 8Proto kdo toto odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který také do vás dává svého Svatého Ducha.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: