Pondělí po 13. neděli v mezidobí C – Ž 75

2Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech. 3Určím čas. Já budu soudit spravedlivě. 4Země i všichni její obyvatelé propadají malomyslnosti. Já rozhoduji o jejích sloupech. Sela. 5Namyšleným říkám: Nevynášejte se! A ničemům: Nezvedejte rohy! 6Nezvedejte svoje rohy vzhůru, nemluvte s drzou šíjí! 7Nikdo od východu ani od západu ani od hornaté pustiny, 8ale Bůh bude soudit. Jednoho ponižuje a druhého povyšuje. 9Hospodin v ruce kalich s pěnivým vínem plným příměsků. Nalévá z něj a jistě jej i s kalem do dna vypijí všichni ničemové země. 10Ale já budu navěky zvěstovat, budu opěvovat Boha Jákobova. 11A srazím rohy všem ničemům, rohy spravedlivého však budou pozdviženy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: