Pondělí po 13. neděli v mezidobí C – 2 Kr 2, 15-22

15Elíšu viděli proročtí žáci, kteří byli naproti v Jerichu, a řekli: Elijášův duch spočinul na Elíšovi. Šli mu naproti a poklonili se před ním k zemi. 16Řekli mu: Hle, s tvými otroky je padesát mužů bojovníků, ať jdou a hledají tvého pána, zdali jej Hospodinův Duch neodnesl a nehodil na nějakou horu či do nějakého údolí. Řekl: Neposílejte. 17Nutili ho až hanba, takže nakonec řekl: Pošlete je. Poslali tedy padesát mužů a ti hledali tři dny, ale nenašli ho. 18Vrátili se k němu, když byl ještě v Jerichu. Řekl jim: Což jsem vám neřekl: Nechoďte? 19Mužové města řekli Elíšovi: Hle, město je dobré místo k bydlení, jak můj pán vidí, ale voda je špatná a země připravuje o děti. 20Řekl: Podejte mi novou mísu a dejte tam sůl. Podali mu to. 21Odešel ke zdroji vody, hodil tam sůl a řekl: Toto praví Hospodin: Uzdravuji tuto vodu. Ať již odtud nevzejde smrt ani potrat. 22A až do tohoto dne je voda uzdravena, podle Elíšova slova, které promluvil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: