Pondělí po 13. neděli v mezidobí A – 1 Te 4, 9-12

9O bratrské lásce vám není potřeba psát, neboť jste sami vyučeni od Boha, abyste milovali jeden druhého. 10A opravdu tak činíte všem bratřím v celé Makedonii. Vyzýváme vás však, bratři, abyste se v tom ještě více rozhojňovali 11a zakládali si na pokojném životě, věnovali se vlastním věcem a pracovali vlastníma rukama, jak jsme vám přikázali, 12a abyste žili slušně před těmi, kteří jsou vně, a nikoho nepotřebovali.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: