Pondělí po 12. neděli v mezidobí A – Zj 2, 1-7

1„Andělu sboru v Efesu napiš: ‚Toto praví ten, který pevně drží těch sedm hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů: 2Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost; vím, že nemůžeš snést zlé lidi a vyzkoušel jsi ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. 3Máš vytrvalost a snášel jsi těžkosti pro mé jméno, a nezemdlel jsi. 4Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. 5Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív. Ne-li, přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa; jestliže neučiníš pokání. 6To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů, které i já nenávidím. 7Kdo má uši, slyš. co Duch praví sborům: Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji.‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: