Pondělí po 11. neděli v mezidobí A – 1 Te 3, 1-5

1Protože jsme to již nemohli déle vydržet, uznali jsme za vhodné zůstat v Athénách sami 2a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, 3aby se nikdo nezmítal v těchto souženích. Sami přece víte, že k tomu tu jsme. 4Vždyť když jsme byli u vás, předem jsme vám říkali, že nás čeká soužení. To, jak víte, se i stalo. 5Když jsem to tedy nemohl déle vydržet, poslal jsem Timotea, abych se dověděl o vaší víře, jestli vás snad Pokušitel nějak nezkusil, aby tak naše námaha nevyšla naprázdno.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: