Pondělí po 1. neděli adventní A – Ř 6, 1-11

1Co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu, aby se rozhojnila milost?   2Naprosto ne! Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít?   3Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt?   4Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života.   5Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvýchvstání.   6A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili.   7Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu.   8Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.   9A víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá; smrt nad ním už nepanuje.   10Neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy; a život, který žije, žije Bohu.   11Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: