Pátek před Trojicí C – Ef 4, 1-6

1Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi, 2s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce 3a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. 4Je jedno tělo a jeden Duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání; 5jeden Pán, jedna víra, jeden křest; 6jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: