Pátek před Trojicí A – 2 Tm 1, 12b-14

12Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on je mocen ochránit to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne. 13Měj za příklad zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. 14Ten krásný svěřený poklad zachovej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: