Pátek před Křtem Páně A – Ž 29

1 Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a sílu. 2 Vzdejte Hospodinu slávu jeho jména, klaňte se Hospodinu v nádheře svatyně. 3 Hlas Hospodinův nad vodami, slavný Bůh zahřměl, Hospodin nad mocnými vodami. 4 Hospodinův hlas je mocný, Hospodinův hlas je nádherný. 5 Hospodinův hlas láme cedry, Hospodin tříští libanonské cedry. 6 Působí, že Libanon poskakuje jako tele a Sirjón jako mládě divokého tura. 7 Hospodinův hlas rozkřesává plameny ohně, 8 Hospodinův hlas působí, že se poušť svírá bolestí, Hospodin k bolesti přivádí poušť Kádeš. 9 Hospodinův hlas přivádí laně ku porodu a obnažuje lesy. A v jeho chrámu všichni říkají: Sláva! 10 Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky.11 Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svému lidu pokojem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: