Pátek před Křtem Páně A – 1 Sa 3,10 – 4,1a

up>10 Potom přišel Hospodin, stál tam a zavolal (jako předtím:) (Samueli, Samueli!) Samuel řekl: Mluv, ne11 Hospodin Samuelovi řekl: Hle, učiním v Izraeli něco takového, že každému, kdo o tom uslyší, bude znít v obou uších. 12 V onen den naplním na Élím všechno, co jsem promluvil proti jeho domu, od začátku až do konce. 13 Oznámil jsem mu, že budu soudit jeho dům navěky za vinu, (o které věděl; vždyť) jeho synové (proklínali Boha,) ale nenapomenul je.14 Proto jsem přísahal domu Élího: Navěky nebude smířena vina domu Élího ani obětním hodem ani přídavnou obětí.15 Samuel ležel až do rána, kdy otevřel dveře Hospodinova domu. Samuel se Élímu bál vidění oznámit.16 Élí však Samuela zavolal a řekl: Samueli, můj synu. On řekl: Tady jsem. 17 Řekl: (Co ti to říkal?) Prosím, nic přede mnou nezatajuj! tak Bůh učiní tobě a ještě přidá, jestliže přede mnou zatajíš (něco z toho všeho, co ti říkal.) 18 Samuel mu tedy všechno oznámil a nic před ním nezatajil. Élí pak řekl: On je Hospodin. ( učiní,) co je dobré v jeho očích. 19 Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Žádné z jeho slov nenechal padnout na zem. 20 Celý Izrael (od Danu až po Beer-šebu) věděl, že Samuel (je věrný Hospodinův prorok.) 21 Hospodin se nadále ukazoval v Šílu, neboť v Šílu se Hospodin zjevil Samuelovi Hospodinovým slovem. 1 Samuelovo slovo se stalo celému Izraeli.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: