Pátek před 9. nedělí v mezidobí C – 2 K 11, 1-6

1Kéž byste při mně snesli trochu nerozumnosti — ano, snášejte mne! 2Neboť na vás žárlím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu představil Kristu. 3Ale bojím se, aby snad tak, jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu. 4Neboť když někdo přichází a hlásá jiného Ježíše, než jsme hlásali my, nebo když přijímáte jiného ducha nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. 5Mám za to, že nejsem v ničem pozadu za těmi veleapoštoly. 6A jsem-li prostý v řeči, určitě ne v poznání; vždyť při každé příležitosti jsme vám to ve všem dali najevo.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: