Pátek před 9. nedělí v mezidobí B – Ř 8, 31-39

31 Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám?32 On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno?33 Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje! 34 Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!35 Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? 36 Jak je napsáno: ‚Celý den jsme pro tebe (vydáváni na smrt), (pokládají nás) za ovce určené na porážku.‘ 37 Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. 38 Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci,39 ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: