Pátek před 9. nedělí v mezidobí B – 1 Sa 1, 19-27

19 Časně ráno vstali, poklonili se před Hospodinem a vraceli se zpět, až přišli do svého domu v Rámě. Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin si na ni vzpomněl. 20 Stalo se (na konci roku,) že Chana otěhotněla a porodila syna. Pojmenovala ho Samuel, neboť řekla: Vyžádala jsem si ho od Hospodina.21 Potom ten muž Elkána šel s celým svým domem, aby obětoval Hospodinu každoroční oběť a splnil svůj slib. 22 Chana však nešla, protože řekla svému muži: Až bude chlapec odstaven, tehdy ho přivedu, aby se ukázal (před Hospodinem) a zůstal tam navždy.23 Nato jí její muž Elkána řekl: Udělej, co je (ti libo.) Zůstaň, dokud ho neodstavíš. Jen Hospodin naplní své slovo. Žena tedy zůstala a kojila svého syna, dokud ho neodstavila. 24 Když ho odstavila, přivedla ho s sebou, k tomu tři býčky, jednu éfu mouky a měch vína. Přivedla ho do Hospodinova domu v Šílu. (Chlapec byl ještě malý.) 25 Zabili býčka a přivedli chlapce k Élímu.26 Řekla: Dovol, můj pane! Jakože jsi živ, můj pane, já jsem ta žena, která tu stála u tebe a modlila se k Hospodinu.27 Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal to, co jsem od něj žádala.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: