Pátek před 8. nedělí po Zjevení Páně A – Iz 26, 1-6

1V onen den se bude v judské zemi zpívat tato píseň: Máme pevné město, Bůh připravil záchranu, hradby a val. 2Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, který zachovává věrnost. 3(Mysl upevněnou v tobě) budeš střežit (dokonalým pokojem,) protože (tobě důvěřuje.) 4Důvěřujte Hospodinu až navěky, protože v Hospodinu, v Hospodinu je skála věků. 5Vždyť sehnul obyvatele výšiny — město, které je vyvýšené, sníží, sníží je až k zemi, srazí je až do prachu; 6pošlape je noha, nohy chudého, kroky chudáků.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: