Pátek před 7. nedělí velikonoční B – Ex 24, 15-18

15Mojžíš vystoupil na horu a horu zakryl oblak. 16Na hoře Sínaj spočívala Hospodinova sláva a po šest dní ji zakrýval oblak. Sedmého dne Hospodin zavolal na Mojžíše z oblaku. 17Hospodinova sláva vypadala před očima synů Izraele jako stravující oheň na vrcholu hory. 18Mojžíš vešel do oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: