Pátek před 7. nedělí velikonoční A – Ef 2, 1-7

1Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, 2v nichž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. 3Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. 4Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, 5i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni — 6a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, 7aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: