Pátek před 7. nedělí po Zjevení Páně C – 1 J 2, 12-17

12 Píšu vám, dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.13 Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku; píšu vám, mládenci, že jste přemohli toho Zlého. 14 Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali Otce; napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku; napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a přemohli jste toho Zlého.15 Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm (Otcova láska). 16 Neboť všechno, co je ve světě — žádost těla, žádost očí a (prázdná chlouba života) — není z Otce, ale ze světa. 17 A svět pomíjí i jeho žádost; kdo však činí vůli Boží, zůstává (na věčnost).

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: