Pátek před 7. nedělí po Zjevení Páně A – Ga 5, 2-6

2Hle, já, Pavel, vám pravím, že dáváte-li se obřezávat, Kristus vám nic neprospěje. 3A znova dosvědčuji každému člověku, který se dává obřezat, že je povinen zachovat celý Zákon. 4Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v Zákoně; vypadli jste z milosti. 5Neboť my v Duchu (na základě) víry očekáváme naději spravedlnosti. 6Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: