Pátek před 5. nedělí velikonoční B – Am 8, 11-13

11 Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad. Nikoli hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinových slov. 12Budou se potácet od moře k moři, ze severu až na východ, budou pobíhat, aby hledali Hospodinovo slovo, ale nenaleznou. 13V onen den budou krásné panny omdlévat a mládenci budou vyprahlí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: