Pátek před 5. nedělí v době postní B – Ex 30, 1-10

1Uděláš oltář, místo pro pálení kadidla; uděláš ho z akáciového dřeva, 2loket dlouhý a loket široký — bude čtvercový, dva lokte vysoký; jeho rohy budoujednoho kusu s ním. 3Potáhneš ho čistým zlatem — jeho vrch, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy — a uděláš mu kolem dokola zlatou obrubu. 4Též dva zlaté kruhy uděláš pro něj pod jeho obrubou; uděláš je na obou jeho bocích, na obou stranách. To budou držáky pro tyče, aby se na nich mohl nosit. 5Uděláš tyče z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem. 6Dáš ho před oponu, která je před truhlou svědectví, před slitovnici, která je nad svědectvím, kde se budu s tebou setkávat. 7Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude ho pálit ráno co ráno, když bude čistit lampy 8a bude ho pálit navečer, když bude Áron zapalovat lampy; to bude ustavičná oběť kadidla před Hospodinem pro všechny vaše generace. 9Nebudete na něm přinášet cizí kadidlo ani zápalnou či přídavnou oběť, ani na něm nebudete vylévat litou oběť. 10Jednou v roce vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. S krví smírčí oběti za hřích bude na něm konat obřad smíření po vaše všechny generace. Je to Hospodinova nejsvětější věc.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: