Pátek před 5. nedělí po Zjevení Páně A – Iz 29, 1-12

1Ach Aríeli, Aríeli, město, kde tábořil David! Přidávejte rok k roku, se opakuje koloběh svátků! 2Způsobím Aríelovi soužení a nastane smutek a žal, a bude pro mě jako obětní ohniště. 3Utábořím se dokola proti tobě, oblehnu tě s náspy a postavím proti tobě obléhací pevnosti. 4Budeš sníženo, ze země budeš mluvit a v prachu se bude dusit tvá řeč. Jako duch zemřelého bude ze země vycházet tvůj hlas a z prachu bude sípat tvá řeč. 5A dav tvých nepřátel bude jako jemný prach a množství násilníků jako plevy hnané větrem. Stane se to v okamžiku, náhle. 6Od Hospodina zástupů přijde tvé navštívení s hromobitím, se zemětřesením a velikou vřavou, s vichřicí a smrští a s plamenem stravujícího ohně. 7A množství všech národů válčících proti Aríelovi — všech válčících proti němu a jeho pevnosti a sužujících ho — bude jako sen, jako noční vidění. 8Bude to, jako když hladový má sen, že jí; pak se probudí a (je stále hladový.) Nebo jako když žíznivý má sen, že pije; pak se probudí a je stále žíznivý a (jeho duše lační.) Tak tomu bude s množstvím všech národů válčících proti hoře Sijónu. 9Otálejte a buďte ohromeni, (oslepujte se a buďte slepí!) Opili se, ale ne vínem, potáceli se, ale ne z piva. 10Neboť Hospodin na vás vylil ducha hlubokého spánku, zavřel vaše oči — proroky, přikryl vaše hlavy — vidoucí. 11Celé toto zjevení je pro vás jako slova zapečetěné knihy, kterou dají někomu, kdo umí číst, se slovy: Přečti to. I řekne: Nemohu, protože je zapečetěná. 12Pak bude ta kniha dána někomu, kdo neumí číst, se slovy: Přečti to. I řekne: Neumím číst.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: