Pátek před 4. nedělí velikonoční C – Ž 23

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 2Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku. 3Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. 4I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. 5Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. 6Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: