Pátek před 4. nedělí v době postní C – 2 K 5, 6-15

6Jsme vždy plni důvěry a víme, že dokud máme domov v tomto těle, jsme vzdáleni od Pána. 7Neboť chodíme vírou, ne tím, co vidíme. 8Jsme plni důvěry a raději chceme odejít z tohoto těla a přijít domů k Pánu. 9Proto se i horlivě snažíme, abychom se mu líbili, ať zůstáváme doma nebo odcházíme. 10Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. 11Protože tedy známe bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi a Bohu jsme známí; a doufám, že jsme známí i vašemu svědomí. 12Neboť se vám nechceme znovu doporučovat, nýbrž dáváme vám příležitost chlubit se námi, abyste měli něco pro ty, kteří se chválí navenek, a ne v srdci. 13Když jsme byli jako blázni, bylo to pro Boha; když jednáme rozumně, je to pro vás. 14Neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto: Protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. 15A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: