Pátek před 4. nedělí po Zjevení Páně A – 1 Tm 5, 17-24

17Starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodni dvojí cti, zvláště ti, kteří se namáhají kázáním a vyučováním.   18Neboť Písmo praví: ‚Volu, který mlátí, nedáš náhubek‘ a ‚hoden je dělník své mzdy‘.   19Žalobu proti staršímu nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků.   20Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i ti ostatní měli strach.   21Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly, abys toto zachoval bez předpojatosti a nic nečinil tak, že bys někomu stranil.   22Nevzkládej na nikoho ukvapeně ruce. Neměj účast na cizích hříších. Uchovávej se čistý.   23Nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína.   24Hříchy některých lidí jsou zcela zjevné a předem vedou k soudu, u jiných se však také ukazují až potom.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: