Pátek před 4. nedělí adventní C – Iz 42, 10-18

10Zpívejte Hospodinu píseň novou, pějte jeho chválu od končin země, vy, kdo se vydáváte na moře, i všechno, co je v něm, ostrovy i jejich obyvatelé! 11 pozdvihne svůj hlas pustina i její města, dvory, v nichž pobývá Kédar. výskají obyvatelé Sély, pokřikují z vrchu hor, 12 přiznají Hospodinu slávu a  oznamují na ostrovech jeho chválu! 13Hospodin vyjde jako hrdina, jako bojovník vzbudí svou horlivost. Rozkřikne se, ano, spustí válečný pokřik, ukáže převahu nad svými nepřáteli. 14Odedávna jsem mlčel. Budu dále hluchý, budu se ovládat? Jako rodička budu vzdychat, supět a lapat po dechu! 15Vysuším hory i návrší a všechna jejich zeleň uschne. Řeky proměním v ostrovy a jezera nechám vyschnout. 16Povedu slepé cestou, kterou neznali, dám jim kráčet stezkami, které neznali. Temnotu před nimi proměním ve světlo a hrbolatá místa v rovinu. Toto jsou věci, které učiním a kterých nezanechám. 17Stáhnou se nazpět a budou zcela zahanbeni ti, kdo spoléhají na tesané modly, kteří říkají litým modlám: Vy jste naši bohové! 18Hluší, slyšte a slepí, pohleďte a vizte!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: