Pátek před 4. nedělí adventní A – 2 S 7, 18-22

18Nato král David vešel, posadil se před Hospodinem a řekl: Kdo jsem já, Panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem?   19I toto bylo ještě málo ve tvých očích, Panovníku Hospodine, a tak jsi promluvil ještě o domu svého otroka do vzdálené budoucnosti. Ať je to poučením pro člověka, Panovníku Hospodine.   20Co ti může David ještě dále říct? Ty znáš svého otroka, Panovníku Hospodine.   21Kvůli svému slovu a podle svého srdce jsi učinil všechny tyto velké věci a dal jsi to svému otroku poznat.   22Proto jsi veliký, Panovníku Hospodine. Ano, není nikdo jako ty a není Boha kromě tebe — tak, jak jsme na vlastní uši slyšeli.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: