Pátek před 33. nedělí v mezidobí A – Ž 123

1Pozvedám své oči k tobě, jenž na nebesích trůníš. 2Hle, jako oči otroků k rukám jejich pánů, jako zraky otrokyně k rukám její paní, tak naše zraky vzhlížejí k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje. 3Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, už jsme dost nasyceni pohrdáním! 4Naše duše je zcela přesycena posměchem sebejistých a pohrdáním pyšných.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: