Pátek před 32. nedělí v mezidobí B – Ž 127

1Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé. Pokud Hospodin nestřeží město, marně bdí strážce. 2Marné je pro vás časně vstávat, pozdě usedat a jíst chléb trápení, vždyť Bůh dává svému milému spánek. 3Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je mzda. 4Jako šípy v ruce hrdiny jsou synové zrození v mládí. 5Blahoslavený je muž, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně mluvit s nepřáteli.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: