Pátek před 32. nedělí v mezidobí B – Rt 4, 11-17

11Nato řekl všechen lid, který byl v bráně, a starší: Jsme svědky. Dej Hospodin té ženě, která přichází do tvého domu, aby byla jako Ráchel a jako Lea, které obě vystavěly Izraelův dům. Jednej v Efratě udatně a zjednej si v Betlémě jméno. 12Ať je tvůj dům z potomstva, které ti Hospodin dá z této dívky, jako dům Peresa, kterého porodila Támar Judovi. 13Tak si Bóaz vzal Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dal otěhotnět a ona porodila syna. 14Ženy tehdy řekly Noemi: Požehnaný Hospodin, jenž ti dnes neodepřel vykupitele. se jeho jméno vyhlašuje v Izraeli. 15I stane se obnovením tvé duše, aby pečoval o tvé šediny, protože ho porodila tvá snacha, která tě miluje. Ona je pro tebe lepší než sedm synů. 16Noemi dítě vzala, položila si ho na klín a stala se mu vychovatelkou. 17A sousedky mu daly jméno se slovy: Noemi se narodil syn. A nazvaly ho jménem Obéd. On je otec Jišaje, otce Davidova.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: