Pátek před 31. nedělí v mezidobí B – Rt 2, 1-9

1Noemi měla příbuzného ze strany svého muže, mocného a zdatného člověka z Elímelekovy čeledi jménem Bóaz. 2Moábka Rút řekla Noemi: Dovol, ať jdu na pole a posbírám klasy za někým, v jehož očích naleznu milost. A ona jí odpověděla: Běž, má dcero. 3Šla, až došla na pole, a sbírala za ženci. Ocitla se náhodou na dílu pole patřícím Bóazovi, jenž byl z Elímelekovy čeledi. 4Bóaz právě přišel z Betléma a řekl žencům: Hospodin s vámi. Oni mu odpověděli: Hospodin ti požehnej. 5Bóaz se pak zeptal svého služebníka, který byl ustanoven nad ženci: Čí je tahle dívka? 6A ten nad ženci ustanovený služebník mu odpověděl. Řekl: To je moábská dívka, která se vrátila spolu s Noemi z moábské krajiny. 7Řekla mi: Dovol, ať sbírám a shromáždím, co zbylo v pokosech za ženci. Přišla a zůstala tu od samého rána až do této chvíle. Jen chvilku pobyla doma. 8Bóaz řekl Rút: Slyšela jsi přece, má dcero, ať nechodíš sbírat na jiné pole. Již odsud neodcházej. Přidrž se nyní mých služek. 9Zaměř své oči na pole, které budou sklízet, a choď za nimi. Vždyť přikazuji služebníkům, aby se nedotýkali. A budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a napij se z , kterou služebníci načerpají.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: