Pátek před 31. nedělí v mezidobí A – 2 P 2, 1-3

1V lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství a Panovníka, který je vykoupil, budou zapírat. Tím na sebe uvedou rychlou záhubu. 2A mnozí budou následovat jejich bezuzdnosti a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. 3Z hrabivosti budou z vás těžit podvodnými slovy. Ale jejich odsouzení odedávna nezahálí a jejich zhouba nespí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: