Pátek před 30. nedělí v mezidobí C – 2 Tm 3, 10-15

10Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, můj úmysl, mou víru, trpělivost, lásku, vytrvalost, 11pronásledování a utrpení, jaká mne stihla v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil! 12Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. 13Ale zlí lidé a podvodníci budou postupovat stále k horšímu; budou svádět jinésami budou sváděni. 14Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi byl plně přesvědčen, věda, od koho ses to naučil; 15od dětství přece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: