Pátek před 30. nedělí v mezidobí B – Žd 7, 11-22

11Kdyby tedy byla dokonalost skrze levitské kněžství — neboť na jeho základě lid dostal Zákon — proč by ještě bylo potřeba, aby povstával jiný kněz podle řádu Melchisedechova a nebyl jmenován podle řádu Áronova? 12Neboť mění-li se kněžství, nutně nastává i změna zákona. 13A ten, o němž se toto říká, patří k jinému kmeni, z něhož nikdo nesloužil u oltáře. 14 Je přece dobře známo, že náš Pán pochází z Judy, a vzhledem k tomuto kmeni Mojžíš nic neřekl o kněžích. 15A je to ještě mnohem zřejmější, povstává-li podle podobnosti Melchisedechovy jiný kněz, 16který není podle zákona tělesného nařízení, nýbrž podle moci neporušitelného života. 17Neboť se o něm svědčí: ‚Ty jsi kněz na věčnost podle řádu Melchisedechova.‘ 18 Tím se sice ruší předchozí nařízení pro jeho slabost a neužitečnost — 19vždyť Zákon nic nepřivedl k dokonalosti — uvádí se však lepší naděje, skrze niž se přibližujeme k Bohu. 20A tím více, že se to nestalo bez přísahy — neboť oni vskutku jsou kněžími bez přísahy, 21kdežto on s přísahou od toho, který mu řekl: ‚Přísahal Pán a nebude toho litovat: Ty jsi kněz na věčnost podle řádu Melchisedechova.‘ — 22tím spíše se stal Ježíš také ručitelem lepší smlouvy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: