Pátek před 3. nedělí velikonoční A – Iz 26, 1-4

1V onen den se bude v judské zemi zpívat tato píseň: Máme pevné město, Bůh připravil záchranu, hradby a val. 2Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, který zachovává věrnost. 3 Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. 4Důvěřujte Hospodinu až navěky, protože v Hospodinu, v Hospodinu je skála věků.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: