Pátek před 3. nedělí po Zjevení Páně B – 2 P 3, 1-7

1Toto vám, milovaní, píšu již druhý list, ve kterém připomínáním probouzím vaši čistou mysl, 2 abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na příkaz Pána a Zachránce, předaný vašimi apoštoly. 3Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí 4a budou říkat: ‚Kde je to zaslíbení jeho příchodu? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření.‘ 5Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od pradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím, 6skrze něž také tehdejší svět zahynul, když byl zatopen vodou. 7A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: