Pátek před 3. nedělí adventní B – Fp 3, 12-16

12Ne že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý; usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. 13Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil; jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou, 14běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. 15 Všichni tedy, kteří jsme dokonalí, takto smýšlejme. A smýšlíte-li v něčem jinak, i to vám Bůh zjeví. 16Jen se držme toho, k čemu jsme již dospěli.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: