Pátek před 3. nedělí adventní B – Abk 3, 2-6

2Hospodine, slyšel jsem zprávu o tobě; bojím se, Hospodine, o tvé dílo. Obnov jej v těchto letech, dej ho poznat v těchto letech; v nepokoji pamatuj na slitování. 3Bůh přichází z Témanu, Svatý z hory Páranu. Jeho nádhera přikryla nebesa, jeho chvála naplnila zemi. 4Jeho zář je jako svítání, paprsky šlehají z jeho ruky, tam se skrývá jeho síla. 5Před ním jde mor, v jeho stopách táhne nákaza. 6Zůstane stát a zatřese zemí, pohlédne a národy se chvějí; odvěká pohoří se tříští, dávná návrší klesají, jde dávnou cestou.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: