Pátek před 3. nedělí adventní A – Rt 4, 13-17

13Tak si Bóaz vzal Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dal otěhotnět a ona porodila syna.   14Ženy tehdy řekly Noemi: Požehnaný Hospodin, jenž ti dnes neodepřel vykupitele. Ať se jeho jméno vyhlašuje v Izraeli.   15I stane se obnovením tvé duše, aby pečoval o tvé šediny, protože ho porodila tvá snacha, která tě miluje. Ona je pro tebe lepší než sedm synů.   16Noemi dítě vzala, položila si ho na klín a stala se mu vychovatelkou.   17A sousedky mu daly jméno se slovy: Noemi se narodil syn. A nazvaly ho jménem Obéd. On je otec Jišaje, otce Davidova.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: